دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Nervous از شان مندس
♫♬♪♩♭♪{مکان تبلیغات}♫♬♪♭♩♪


پست های ويژه مشاهده همه

متن و ترجمه آهنگ Nervous از شان مندس


Nervous

 

I saw you on a Sunday in a cafe

یکشنبه تو رو تو یه کافه دیدم

 

And all you did was look my way

و تنها کاری که کردی نگاه کردن به من بود

 

And my heart started to race

و قلبم به سرعت به طپش افتاد

 

And my hands started to shake

و دستام شروع به لرزیدن کرد


I heard you asked about me through a friend

من شنیدم که تو آمار منو از یه دوست گرفتی

 

My adrenaline kicked in

آدرنالین خونم زد بالا

 

Cause I've been asking about you too

چون منم در مورد تو سوال میپرسدم

 

And now we're out here in this room

و حالا ما توی این اتاقیم

 

I get a little bit nervous around you

یکم نگران میشم وقتی اطراف تو هستم

 

Get a little bit stressed out

یکم استرس دارم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکنم

 

Talk a little too much, I talk a little too much, around you

یکم زیاد حرف میزنم، من یکم زیادی حرف میزنم پیش تو

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکن

 

When I think about you, babe

وقتی بهت فکر میکن، عزیزم

 

We walked in the rain

ما تو بارون قدم زدیم

 

A couple blocks to your apartment

چند تا بلوک به سمت اپارتمان تو

 

You told me to come inside

بهم گفتی بیام تو

 

Caught me staring in your eyes

کاری کردی به چشمات خیره شم

 

And I'm not usually like this

و من معمولا این مدلی نیستم

 

But I like what you're doing to me

ولی من از کاری که با من میکنی خوشم میاد

 

What you're doing to me

کاری که با من میکنی

 

 I get a little bit nervous, I get a little bit nervous around you

یکم مضطرب میشم ، من یکم مضطرب میشم پیش تو

 

Get a little bit stressed out, I get a little bit stressed out

یکم استرس میگیرم ، من یکم استرس میگیرم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکنم

 

Talk a little too much, I talk a little too much, around you

یکم زیاد حرف میزنم، من یکم زیادی حرف میزنم پیش تو

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکن

 

When I think about you, babe

وقتی بهت فکر میکن، عزیزم

 

You got me acting like I've never done this before

مجبورم کردی یجوری رفتار کنم انگار اولین بارمه

 

I promise I'll be ready when I walk through the door

قول میدم وقتی دارم از در رد میشم آماده باشم

 

And I don't know why, No I don't know why

و نمیدونم چرا نه، نمیدونم چرا

 

I get a little bit nervous, I get a little bit nervous around you

یکم مضطرب میشم ، من یکم مضطرب میشم پیش تو

 

Get a little bit stressed out, I get a little bit stressed out

یکم استرس میگیرم ، من یکم استرس میگیرم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکنم

 

Talk a little too much, I talk a little too much, around you

یکم زیاد حرف میزنم، من یکم زیادی حرف میزنم پیش تو

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

Get a little self conscious, I get a little self conscious

یکم عصبی میشم، یکم عصبی میشم

 

When I think about you, get a little excited

وقتی بهت فکر میکنم، یکم هیجان زدم

 

Baby, when I think about you

عزیزم، وقتی بهت فکر میکن

 

When I think about you, babe

وقتی بهت فکر میکن، عزیزم

 |  صفحه ما در اینستاگرام | کانال تلگرام سایت