دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Roar از کیتی پری

پست های ويژه مشاهده همه

متن و ترجمه آهنگ Roar از کیتی پری


Roar

(غرش)

 

I used to bite my tongue and hold my breath
من عادت داشتم که زبونم رو گاز بگیرم و نفسم رو توی سینه ام نگه دارم

 

Scared to rock the boat and make a mess
میترسیدم که قایق رو تکون بدم و یک آلودگی ایجاد کنم

 

So I sit quietly, agree politely
پس آروم و بیصدا نشستم و مودبانه موافقت کردم

 

I guess that I forgot I had a choice
حدس میزنم که فراموش کردم که یک انتخاب داشتم

 

I let you push me past the breaking point
گذاشتم منو از نقطه ی شکستن (جوش یا نقطه ای که کاری نمیتونی
بکنی) هل بدی

 

I stood for nothing, so I fell for everything
در مقابل هیچی نایستادم بنابراین درمقابل هرچیزی شکست خوردم

 

You held me down, but I got up
تو منو پایین نگه داشتی، ولی من برخاستم

 

Already brushing off the dust
گرد و غبارای رو خودم و پاک کردم

 

You hear my voice, you hear that sound
تو صدامو میشنوی تو اون صدا رو میشنوی

 

Like thunder gonna shake the ground
مثل رعد و برق، زمینت رو به لرزه در میارم

 

You held me down, but I got up (HEY!)
Get ready ’cause I’ve had enough
تو منو پایین نگه داشتی، ولی من برخاستم
آماده باش چونکه من صبرم لبریز شده

 

I see it all, I see it now
الان من همه چی رو می بینم

 

I got the eye of the tiger,
من چشم ببر رو دارم (منظورش اینه که من روی هدفم و بردن تمرکز کردم
و حواسم پرت نمیشه)

 

a fighter, dancing through the fire
یک جنگجو، من از در میان آتش میرقصم (منظورش اینه که سختی ها رو
(تحمل می کنم

 

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر، بلند تر از یه شیر
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

You’re gonna hear me roar
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

Now I’m floating like a butterfly
الان من مثل یه پروانه شناورم

 

Stinging like a bee I earned my stripes
مثل زنبور نیش میزنم، مقامم رو بدست آوردم

 

I went from zero, to my own hero
من از هیچی به همه چی رسیدم و قهرمان خودم شدم

 

You held me down, but I got up
تو منو پایین نگه داشتی، ولی من برخاستم

 

Already brushing off the dust
گرد و غبارای رو خودم و پاک کردم

 

You hear my voice, you hear that sound
Like thunder gonna shake the ground
تو صدای منو میشنوی، تو اون صدا رو می شنوی
مثل رعد و برق، زمینت رو به لرزه در میارم

 

You held me down, but I got up (HEY!)
Get ready ’cause I’ve had enough
تو منو پایین نگه داشتی، ولی من برخاستم
آماده باش چونکه من صبرم لبریز شده

 

I see it all, I see it now
I got the eye of the tiger
الان من همه چی رو می بینم
من چشم ببر رو دارم (منظورش اینه که من روی هدفم و بردن تمرکز کردم
(و حواسم پرت نمیشه

 

fighter, dancing through the fire
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
یک جنگجو، من در میان آتش میرقصم
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر،  بلند تر از یه شیر
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

I got the eye of the tiger
من چشم ببر رو دارم

 

dancing through the fire
من در میان آتش میرقصم

 

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر، بلند تر از یه شیر
چونکه من یه قهرمانم و تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 

(You’re gonna hear me roar)
تو صدای غرش منو خواهی شنید

 | درخواست آهنگ | کانال تلگرام سایت