دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Youth از شان مندس به همراه دیجی خالد
♫♬♪♩♭♪{مکان تبلیغات}♫♬♪♭♩♪


پست های ويژه مشاهده همه

متن و ترجمه آهنگ Youth از شان مندس به همراه دیجی خالد


Youth

[Verse 1: Shawn Mendes & Khalid]

Here I am, stuck on this couch scrolling through my notes

من اینجام رو تخت گیر کردم و به نوشته هام دارم نگاه میندازم

Heart was broken, still not growing, nah

قلبم شکسته بود٬ هنوزم تغییری نکرده

Waking up to headlines, filled with devastation again

بیدار شدم و تیترهای روزنامه ها رو دیدم٬ دوباره با خرابی ها پر شده

My heart is broken, but I keep going

قلبم شکسته٬ اما  ادامه میدم

 

[Pre-Chorus: Shawn Mendes with Khalid]

Pain, but I won't let it turn into  hate

درد٬ اما نمیخوام اجازه بدم این درد تبدیل به تنفر بشه

No, I won't let it change me

نه نمیخوام بذارم درد تغییرم بده

Never losing sight of the one I keep inside

هیچوقت نگرشی رو که در  درونم دارم رو از دست نمیدم

Now, I know it, yeah, I know it

حالا میفهممش٬ آره من میفهممش

 

[Chorus: Shawn Mendes & Khalid]

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

 

[Post-Chorus: Shawn Mendes & Khalid]

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

 

[Verse 2: Shawn Mendes & Khalid]

It's hard to sleep at night, knowing what's outside

با دونستن اینکه اون بیرون چه اتفاقایی داره میفته خوابیدن سخت میشه

Feeling hopeless, I need focus

احساس نا امیدی میکنم و نیاز به تمرکز دارم

You hit me with words I never heard come out your mouth

با حرفهایی که از دهنت میاد بیرون و من تا حالا نظیر اون رو نشنیدم تو بهم ضربه میزنی

To be honest, I don't want it, no

صادقانه بگم٬ نمیخوام بشنومشون٬ نه

 

[Pre-Chorus: Shawn Mendes, & Khalid]

Pain, but I won't let it turn into  hate

درد٬ اما نمیخوام اجازه بدم این درد تبدیل به تنفر بشه

No, I won't let it change me

نه اجازه نمیدم درد منو تغییر بده

 

[Chorus: Shawn Mendes & Khalid] 

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

 

[Post-Chorus: Shawn Mendes & Khalid]

You can't take my youth away (can't take my youth)

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

Oh, yeah

اوه٬ آره

 

[Bridge: Khalid & Shawn Mendes]

Pain, but I won't let it turn into  hate

درد٬ اما نمیخوام اجازه بدم این درد تبدیل به تنفر بشه

No, I won't let it change me

نه اجازه نمیدم درد منو تغییر بده

Pain, but I won't let it turn into  hate

درد٬ اما نمیخوام اجازه بدم این درد تبدیل به تنفر بشه

No, I won't let it change me

نه اجازه نمیدم درد منو تغییر بده

 

[Chorus: Shawn Mendes & Khalid]

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

This soul of mine will never break

نمیذارم به روحم خدشه وارد شه

As long as I wake up today

از امروز از وقتی از خواب  بیدار شدم

You can't take my youth away

You can't take my youth away

نمیتونی جوونیم رو ازم بگیری

 |  صفحه ما در اینستاگرام | کانال تلگرام سایت