دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Make You Feel My Love از Adele ادل
♫♬♪♩♭♪{مکان تبلیغات}♫♬♪♭♩♪


پست های ويژه مشاهده همه

متن و ترجمه آهنگ Make You Feel My Love از Adele ادل


متن و ترجمه آهنگ:

 

When the rain is blowing in your face

وقتی بارون توی صورتت میباره

And the whole world is on your case

و کل دنیا مال توست

I could offer you a warm embrace

میتونم یک آغوش گرم بهت پیشنهاد بدم

To make you feel my love

برای اینکه عشق رو حس کنی

When the evening shadows and the stars appear

وقتی سایه های شب و ستاره ها ظاهر میشن

And there is no one there to dry your tears

و کسی اونجا نیست که اشکهات رو پاک کنه

Oh, I hold you for a million years

آه من برای ملیونها سال نگهت میدارم

To make you feel my love

برای اینکه عشق رو حس کنی

I know you haven't made your mind up yet

میدونم که هنوز ذهنت ساخته نشده ( آماده این چیزها نیست )

But I will never do you wrong

اما میخوام کار اشتباهی نکنی

I've known it from the moment that we met

میفهمم از لحظه ای که با هم ملاقات کردیم

No doubt in my mind where you belong

بدون شک ذهن من جائیه که تو بهش تعلق داری

I'd go hungry; I'd go black and blue

من گرسنه ام و میخوام به کافه سیاه و آبی برم

And I'd go crawling down the avenue

و به سمت پائین خیابون میرم

No, there's nothing that I wouldn't do

نه این چیزی نیست که من بخوام انجامش بدم

To make you feel my love

برای اینه که عشق رو حس کنی

The storms are raging on the rolling sea

طوفانها به دریانورد یورش میبرن

And on the highway of regret

و در بزرگراهی از حسرت

The winds of change are blowing wild and free

بادهای تغیرات وحشیانه و آزاد میدمن

You ain't seen nothing like me yet

تو هنوز چیزی مثل من ندیدی ( کسی رو مثل من پیدا نکردی )

I could make you happy, make your dreams come true

میتونم تو رو خوشحال کنم, رویاهات رو به واقعیت تبدیل کنم

There's nothing that I wouldn't do

چیزی وجود نداره که نخوام انجام بدم

Go to the ends of this Earth for you

برای تو تا انتهای این زمین میرم

To make you feel my love

برای اینه که عشق رو حس کنی

To make you feel my love

برای اینه که عشق رو حس کنی

 |  صفحه ما در اینستاگرام | کانال تلگرام سایت