دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

دانلود آهنگ Sugar از Maroon 5 | کیفیت 320 با متن و ترجمه فارسی

پست های ويژه مشاهده همه

دانلود آهنگ Sugar از Maroon 5 | کیفیت 320 با متن و ترجمه فارسی


00:00
01:58
00:00

لینک های دانلود
۳۲۰ دانلود با کیفیت ۳۲۰  (High Quality)
۱۲۸ دانلود با کیفیت ۱۲۸  (Medium Quality)
لینک کوتاه:

Song Text

متن آهنگ به همراه ترجمه:

 

I'm hurting baby, I'm broken down

عزیزم دارم صدمه میبینم، دارم میشکنم

I need your loving, loving I need it now

به عشقت نیاز دارم، الان بهش نیاز دارم

When I'm without you, I'm something weak

وقتیکه بدون تو هستم، چیزی ضعیف هستم

You got me begging, begging I'm on my knees

من رو به التماس کردن انداختی، التماس کنان روی زانوهام افتادم

I don't wanna be needing your love

نمیخوام محتاج عشق تو باشم

I just wanna be deep in your love

فقط میخوام در عمق عشق تو باشم ( غرق در عشق تو باشم )

And it's killing me when you're away

و وقتی دور میشی این من رو میکشه

Oh baby, Cause I really don't care where you are

آه عزیزم، چون واقعآ برام مهم نیست که کجایی

I just wanna be there where you are

فقط میخوام جایی باشم که تو هستی

And I gotta get one little taste

و باید یه مقداری مزه اش کنم

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ ( میخوام شیرینی تورو بچشم و با بوسه و نوازش مزه مزه کنم )

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی ( آیا میای من رو ببوسی و نوازش کنی )

I'm right here

من درست همینجام

Cause I need, little love a little sympathy

چون به کمی عشق و عاطفه نیاز دارم

Yeah you show me good loving

آره تو عشق دوست داشتنی رو نشونم دادی

Make it alright

درستش کن

Need a little sweetness in my life

به یکم شیرینی توی زندگیم نیاز دارم

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی

My broken pieces, you pick them up

تیکه های شکسته شده ام رو تو برشون میداری

Don't leave me hanging, hanging come give me some

من رو معلق نذار، معلق بیا یه چیزی رو بهم بده ( منتظرم نذار و بیا با بوسه ای از این حالت درم بیار )

When I'm without you, so insecure

وقتی بدون تو هستم، خیلی متزلزلم

You are the one thing, one thing I'm living for

تو یک چیزی هستی, چیزی که به خاطرش زندگی میکنم

I don't wanna be needing your love

نمیخوام که محتاج عشق تو باشم

I just wanna be deep in your love

فقط میخوام در عمق عشق تو باشم

And it's killing me when you're away

و وقتی دور میشی این من رو میکشه

Oh baby, Cause I really don't care where you are

آه عزیزم، چون واقعآ برام مهم نیست که کجایی

I just wanna be there where you are

فقط میخوام جایی باشم که تو هستی

And I gotta get one little taste

و باید یه مقداری مزه اش کنم

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی

I'm right here

من درست همینجام

Cause I need, little love a little sympathy

چون به کمی عشق و عاطفه نیاز دارم

Yeah you show me good loving

آره تو عشق دوست داشتنی رو نشونم دادی

Make it alright

درستش کن

Need a little sweetness in my life

به یکم شیرینی توی زندگیم نیاز دارم

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی

I want that red velvet

اون مخملی قرمز رو میخوام ( میخوام لباس مخملی قرمزت رو بپوشی )

I want that sugar sweet

اون شکر شیرینت رو میخوام ( اون بوسه شیرینت رو میخوام )

Don't let nobody touch it unless that somebody's me

نذار هیچ کسی لمسش کنه مگر اینکه اون من باشم ( نذار کسی بجز من ببوستت و لمست کنه )

I gotta be a man, there ain't no other way

باید یه مرد باشم ، هیچ راه دیگه ای نیست

Cause girl you're hotter than the Southern California Bay

چون دختر تو داغ تر از خلیج جنوبی کالیفرنیا هستی ( چون تو خیلی جذاب و زیبائی )

And I wanna play no games, and you gotta be, be afraid

و نمیخوام هیچ بازی کنم, و تو باید باشی تا بترسی ( هیچ شوخی ندارم و میخوام واقعآ باهات رابطه داشته باشم )

Don't give me all that shiny shit

از اون کثافت های براق به من نده ( دوست ندارم آرایش و رژ و کرم روی صورت و بدنت باشه )

No make-up on, that's my SUGAR

پس آرایشی نباشه, این همون شکریه که میخوام ( دوست دارم اینجوری ببوسم و بقلت کنم )

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی

I'm right here

من درست همینجام

Cause I need, little love a little sympathy

چون به کمی عشق و عاطفه نیاز دارم

Yeah you show me good loving

آره تو عشق دوست داشتنی رو نشونم دادی

Make it alright

درستش کن

Need a little sweetness in my life

به یکم شیرینی توی زندگیم نیاز دارم

Your sugar, yes please

شکر تو، اره لطفآ

Would come and put it down on me

میای این کار رو روی من انجام بدی

 | درخواست آهنگ | کانال تلگرام سایت