دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Never Forget You از Zara Larsson
♫♬♪♩♭♪{مکان تبلیغات}♫♬♪♭♩♪


پست های ويژه مشاهده همه

اطلاعیه

موزیک باران


***سایت موزیک باران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. مطالب در صورت درخواست کمیته ساماندهی ویرایش و یا حذف خواهند شد***


متن و ترجمه آهنگ Never Forget You از Zara Larsson

متن و ترجمه آهنگ Never Forget You از Zara Larsson

متن به همراه ترجمه فارسی

 

sed to be so happy

من یک زمانی (عادت داشتم) خیلی خوشحال بودم

But without you here I feel so low

اما بدون تو اینجا احساس خوبی ندارم

I watched you as you left but I can never seem to let you go

من آن زمانی که ترکم می کردی به تو نگاه می کردم، اما به نظر نمی رسد که بتوانم هیچوقت به تو اجازه دهم که من را ترک کنی

‘Cause once upon a time you were my everything

زیرا تو یک زمانی همه چیز من بودی

It’s clear to see that time hasn’t changed a thing

واضح است که زمان چیزی را تغییر نداده

It’s buried deep inside me but I feel there’s something you should know

این موضوع درون من به کلی دفن شده، اما احساس می کنم چیزی هست که تو باید بدانی

I will never forget you

من هیچ وقت تو را فراموش نمی کنم

You’ll always be by my side

تو همیشه در کنار من خواهی بود

From the day that I met you

از روزی که من تو را دیدم

I knew that I would love you ’til the day I die

من می دانستم که تا روزی که زنده ام تو را دوست خواهم داشت

And I will never want much more

و هیچ چیزی بیشتر از این نمی خواهم

And in my heart I will always be sure

و همیشه در دل خودم از این بابت مطمئنم

I will never forget you

من هیچ وقت تو را فراموش نخواهم کرد

And you will always be by my side ’til the day I die

و تو همیشه تا روزی که زنده ام کنار من خواهی بود

‘Til the day I die …

تا روزی که زنده ام

 

[MNEK:]

Funny how we both end up here but everything seems alright

خنده دار است که ما هر دو چجوری در این جا به پایان راه رسیدیم اما همه چیز خوب به نظر می رسد

I wonder what would happen

من تعجب می کنم که چه اتفاقی  ممکن بود بیافتد

If we went back and put up a fight

اگر ما برمی گشتیم و یک دعوا را با هم شروع می کردیم

‘Cause once upon a time you were my everything

زیرا تو یک زمانی همه چیز من بودی

It’s clear to see that time hasn’t changed a thing

واضح است که زمان چیزی را تغییر نداده

So what in this world do you think could ever take you off my mind (take you off my mind)

پس فکر می کنی چه چیزی در این دنیا می تواند فکر تو را از ذهنم خارج کند (تو را از ذهنم خارج کند)

…………………………………………………………

[Zara Larsson:]

I will never forget you

من هیچ وقت تو را فراموش نمی کنم

You’ll always be by my side

تو همیشه در کنار من خواهی بود

From the day that I met you

از روزی که من تو را دیدم

I knew that I would love you ’til the day I die

من می دانستم که تا روزی که زنده ام تو را دوست خواهم داشت

And I will never want much more

و من هیچ وقت چیز بیشتری نمی خواهم

And in my heart I will always be sure

و من همیشه در قلبم مطمئن خواهم بود

I will never forget you

من هیچ وقت فراموشت نمی کنم

And you’ll always be by my side ’til the day I die

تو همیشه تا روزی که زنده ام در کنار من خواهی بود

 

[Both:]

هر دو نفر با هم:

Feeling it, loving it

آن را احساس می کنم، و آن را دوست خواهم داشت

Everything that we do

هر کاری که ما انجام می دهیم

And all along, I knew I had something special with you

و من می دانستم که من چیز (احساس) خاصی با تو داشته ام

But sometimes you just gotta know that these things fall through

اما بعضی اوقات می فهمی که این چیزها به نتیجه نمی رسند

But I’m still tired and I can’t hide my connection with you

اما من هنوز هم خسته هستم و نمی توانم ارتباطم را با تو پنهان کنم

Feeling it, loving it

آن را احساس می کنم، و آن را دوست دارم

Everything that we do

هر کاری که ما انجام می دهیم

And all along, I knew I had something special with you

و من می دانستم که من چیز (احساس) خاصی با تو داشته ام

But sometimes you just gotta know that these things fall through

اما بعضی اوقات می فهمی که این چیزها به نتیجه نمی رسند

I can’t hide my connection with you

من نمی توانم ارتباطم را با تو مخفی کنم

I will never forget you

من هیچ وقت فراموشت نمی کنم

And you’ll always be by my side

تو همیشه در کنار من خواهی بود

From the day that I met you

از روزی که من تو را دیدم

I knew that I would love you ’til the day I die

من می دانستم که تا روزی که زنده ام تو را دوست خواهم داشت

And I will never want much more

و هیچ چیزی بیشتر از این نمی خواهم

And in my heart I will always be sure

و همیشه در دل خودم از این بابت مطمئنم

That I will never forget you

که من هیچ وقت تو را فراموش نخواهم کرد

And you will always be by my side ’til the day I die

و تو همیشه تا روزی که زنده ام کنار من خواهی بود

‘Til the day I die… [6x]

تا روزی که زنده ام (۶ بار تکرار)

I will never forget you

من هیچ وقت تو را فراموش نخواهم کرد

‘Til the day I die…

تا روزی که زنده ام

موزیک باران در اینستاگرام

 |  صفحه ما در اینستاگرام | کانال تلگرام سایت