دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

دانلود آهنگ A Million On My Soul از Alexiane

پست های ويژه مشاهده همه

دانلود آهنگ A Million On My Soul از Alexiane00:00
01:58
00:00

لینک های دانلود
۳۲۰ دانلود با کیفیت ۳۲۰  (High Quality)
۱۲۸ دانلود با کیفیت ۱۲۸  (Medium Quality)
لینک کوتاه:
Song Text

متن و ترجمه آهنگ:

 

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودم رو پیدا کنم، باید همین الان پیداش کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
من باید یه مرد باشم، باید الان اون رو پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
من باید یه مرد باشم، من باید مرد باشم

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودم رو پیدا کنم، باید همین الان پیداش کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
من باید یه مرد باشم، باید الان اون رو پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
من باید یه مرد باشم، من باید مرد باشم

When I come to town for the last time
وقتی که برای آخرین بار به شهر اومدم

Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار رسیدم به یه ماشین سریع

I’m gonna say goodbye
من قراره بگم خداحافظ

You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

I got a million on my soul
من یه میلیون روی روحم دارم (منظورش روح های زیادی دارم)

I go build an army on my own
من خودم میرم و یه ارتش میسازم

They put a bounty in my soul
اونا روح منو(مورد) فضل و بخشش قرار میدن

Won’t you leave me alone more
منو تنهاتر از (این) نذار

Oh, leave me alone more
اوه، تنهاتر نذار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد باشم، من باید یه مرد باشم

Won’t you leave me alone more
منو تنهاتر نذار

Oh, leave me alone more
اوه، تنهاتر نذار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد باشم، من باید یه مرد باشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه، اوه اوه اوه اوه

Oh, hold my fire
اوه، آتشم رو نگهدار

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودم رو پیدا کنم، باید همین الان پیداش کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
من باید یه مرد باشم، باید الان اون رو پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد باشم، من باید یه مرد باشم

They wanna take me down, wanna see me crawl
اونا میخوان منو بکشن پایین، میخوان خزیدن منو ببینن

I gotta be a man, I gotta find him now
من باید یه مرد باشم، باید الان اون رو پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
من باید یه مرد باشم، من باید مرد باشم

When I come to town for the last time
وقتی که برای آخرین بار به شهر اومدم

Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار رسیدم به یه ماشین سریع

I’m gonna say goodbye
من قراره بگم خداحافظ

You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

I got a million on my soul
من یه میلیون روح دارم

I go build an army on my own
من خودم میرم و یه ارتش میسازم

They put a bounty in my soul
اونا روح منو مورد فضل و بخشش قرار میدن

Won’t you leave me alone more
منو تنهاتر نذار

Oh, leave me alone more
اوه، تنهاتر نذار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد باشم، من باید یه مرد باشم

Won’t you leave me alone more
منو تنهاتر از (این) نذار

Oh, leave me alone more
اوه، تنهاتر نذار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد باشم، من باید یه مرد باشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه، اوه اوه اوه اوه

Oh, hold my fire
اوه، آتشم رو نگهدار

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودم رو پیدا کنم، باید همین الان پیداش کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
من باید یه مرد باشم، باید الان اون رو پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
من باید یه مرد باشم، من باید مرد باشم

 | آهنگ جدید | کانال تلگرام سایت