دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

متن و ترجمه آهنگ Baby از جاستین بیبر به همراه لینک دانلود

پست های ويژه مشاهده همه

متن و ترجمه آهنگ Baby از جاستین بیبر به همراه لینک دانلود


تکست و ترجمه ترانه Baby از Justin Bieber:

 

Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
خودت هم میدونی که منو دوست داریT، میدونم هم که چقدر واسه ت مهمه
you shout whenever and I’ll be there.
هروقت که خواستی داد میزنی (صدام میزنی) و من سریع میام اونجا
You are my love, you are my heart
تو عشق منی، تو قلب منی
and we will never ever ever be apart.
و ما هیچوقت هیچوقت از هم جدا نمیشیم
Are we an item? girl quit playing,
مگه ما تکیم؟ فقط دارم باهات بازی میکنم
we’re just friends, what are you saying.
ما فقط در حد دوستیم (دوستای معمولی)، چی میگی (واسه خودت)
Said there’s another, look right in my eyes,
درست تو چشمام نگاه کرد و گفت که یکی دیگه تو زندگیش هست
my first love broke my heart for the first time.
و اولین عشقم برای اولین بار قلبم رو شکوند
And I was like…
و من اینجوری شدم...


Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine.
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

Oh, for you I would have done whatever,
بخاطر تو حاضر بودم هرکاری انجام بدم
and I just can’t believe we aint together
ولی باورم نمیشه که دیگه با هم نیستیم
and I wanna play it cool the thought of losing you
ولی من میخوام با فکر از دست دادنت کنار بیام
I buy you anything, I buy you any ring,
من هرچیزی که بخوای واسه ت میخرم، هر حلقه ای که بخوای واسه ت میخرم
and now please say baby fix me and you shake me til’ you wake me from this bad dream.
و خواهش میکنم الان بهم بگو عزیزم و تکونم بده تا از این کابوس بیدار شم
I’m going down down down down
من دارم سقوط میکنم
and I just can’t believe my first love won’t be around.
و باورم نمیشه که اولین عشقم دیگه اینجا نیست
And I’m like…
و من اینجوری شدم

Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine.
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

[Ludacris]
Luda, When I was 13 I had my first love,
وقتی که 13 سالم بود، برای اولین بار عاشق شدم
there was nobody that compared to my baby
هیچکس دیگه ای قابل مقایسه با عزیز من (دوست دخترم) نبود
and nobody came between us, no-one could ever come above
و هیچکس بینمون نمیومد، هیچکس حاضر نمیشد که بیاد
She had me going crazy, oh I was star-struck,
اون منو دیوونه میکرد، اه من شوکه شده بودم
she woke me up daily, don’t need no Starbucks.
اون خودش منو هرروز بیدار میکرد و نیازی نبود قهوه بخورم تا خوابم نبره
(*استارباکس مارک یه قهوه ست)
She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
اون باعث میشد که قلبم تند بزنه و وقتی که توی خیابون یا
at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
توی زمین بازی مدرسه میدیدمش قلبم تندتر میزد، ولی واقعا میخوام توی تعطیلات ببینمش
She knows she got me dazing coz she was so amazing
میدونست که منو گیج میکنه (باعث میشه بهش خیره بشم)، چون واقعا فوق العاده بود
and now my heart is breaking but I just keep on saying….
و الان قلبم شکسته ولی بازم میگم...

Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine.
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

Now I’m gone,
من دیگه رفتم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
now I’m all gone.
دیگه من رفتم
Gone, gone, gone, gone, I’m gone.
رفتم
 
 
لینک دانلود آهنگ
 | درخواست آهنگ | کانال تلگرام سایت